Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

 

Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia przeznaczonego na kawiarenkę w budynku MBP SCK

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu informuje o zmianie terminu składania oferty pisemnej z 15 kwietnia 2022 na 19 kwietnia 2022 do godz. 12.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godz. 12:15 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7 pok. 17.

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Mielec, 29.03.2022 r.
Al. Niepodległości 7
39-300 Mielec

 

oznaczenie sprawy - ZAP-2051-03-2022

 

Zapytanie ofertowe

 

na najem pomieszczenia przeznaczonego na kawiarenkę o pow. użytkowej 31 m2, położonego w budynku siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 usytuowanej na parterze, wyposażanego w instalacją elektryczną ( odrębny licznik) c.o. i ciepła woda oraz instalacja wodno-kanalizacyjna. Energia oraz wywóz odpadów jest kosztem najemcy. Lokal ma być przeznaczony pod serwowanie kawy, herbaty, napojów chłodzących, desery, ciasta, lody, kanapki, sałatki, owoce. W  pomieszczeniu obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu i  sporządzania posiłków gorących. Godziny otwarcia kawiarenki muszą być tożsame z godzinami funkcjonowania MBP w Mielcu tj. od wtorku do soboty  w godzinach 8:00 – 20:00, w niedzielę w godzinach 14:00 - 20:00, poniedziałek - nieczynne.  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem lokalu wynosi 50 zł netto za m2 i obejmuje koszty związane z co., podatkiem od nieruchomości, wodą i ściekami.

Okres trwania umowy – 24 miesiące. Czynsz płatny miesięcznie do 14-go każdego miesiąca, podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana wysokości czynszu będzie waloryzowana corocznie w rocznicę zawarcia umowy, wg wskaźnika wzrostu cen i usług, ogłaszanego przez PGUS za rok ubiegły. Czynsz najmu płatny jest od pierwszego dnia następnego miesiąca, po którym umowa najmu została podpisana. Lokal nie może być podnajmowany osobą trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do składania ofert zobowiązane są do zapoznania z  istotnymi warunkami umowy najmu lokalu. Z ww. dokumentami można się zapoznać w  Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7 pok. 10 lub na stronie internetowej SCK kultura.mielec.pl (załącznik do ogłoszenia).

Lokal będzie można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 17 787 4903.         

Pisemne oferty z podaniem wysokości miesięcznego czynszu za najem lokalu należy składać w zabezpieczonych kopertach z napisem „Najem lokalu w MBP pod kawiarenkę” w  sekretariacie pok.15 Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7 w  terminie do dnia  15.04.2022 r. do godziny 12:00.

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna, aktualną informację z rejestru przedsiębiorców/ewidencji – bądź potwierdzona kopię, nie starszą niż jeden tydzień przed złożeniem oferty lub inny dokument potwierdzający rodzaj i zakres prowadzonej działalności (umowa spółki, statut, itp. ), jeżeli oferentem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 2. zgodę współmałżonka oferenta będącego osobą fizyczną (również wspólnika spółki cywilnej) na wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym oraz zawarcie umowy najmu w razie jego wygrania,
 3. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu na najem lokalu (netto), która nie może być niższa niż określona w zaproszeniu do składania ofert,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy najmu i przyjmuje zapisy umowy bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2022 r. o godz. 12:15 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7 pok. 17.

Organizatorzy zapytania ofertowego zastrzegają sobie:

 1. prawo zamknięcia zapytania bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 2. prawo odwołania lub unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki:

Wzór umowy na wynajem - kawiarenka w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu

Utworzono dnia 01.04.2022, 14:14
Wzór umowy na wynajem - kawiarenka w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu

Informacje

Liczba wyświetleń: 68
Utworzono dnia: 01.04.2022

Historia publikacji

 • 07.04.2022 12:06, Administrator
  Edycja strony: Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia przeznaczonego na kawiarenkę w budynku MBP SCK
 • 01.04.2022 14:14, Administrator
  Dodanie załącznika: Wzór umowy na wynajem - kawiarenka w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu
 • 01.04.2022 14:12, Administrator
  Dodanie strony: Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia przeznaczonego na kawiarenkę w budynku MBP SCK