Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

 

Oferty pracy

 

 

 

Mielec, dnia 14 lutego 2020 roku

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

na stanowisko – pracownik kina w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na ww. stanowisko została wybrana Pani Paula Badyl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

 

 

    Mielec, dnia 7 stycznia  2020 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – PRACOWNIK KINA

 

Samorządowe Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowisko pracownik kina w  Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu – Dom Kultury, Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

Stanowisko pracy:

Pracownik kina
Wymagania:

 • podstawowa wiedza z elektrotechniki;
 • podstawowa wiedza z obsługi kas fiskalnych i terminali;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność sprawnego liczenia;
 • zaangażowanie i własna inicjatywa w działaniu;
 • pełna dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym i w weekendy;
 • zdolności interpersonalne,
 • odporność na stres i umiejętność działania w kryzysowych sytuacjach;
 • wysoka kultura osobista;
 • mile widziane uprawnienia SEP.

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 • obsługa sprzętu kinotechnicznego i technicznego;
 • obsługa sprzętu kasowego i sprzedaży biletów;
 • obsługa widowni podczas seansów i imprez.
   

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy
 • praca w systemie zmianowym
 • miejsce pracy – Mielec, Al. Niepodległości 7  
   

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, cv,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • klauzula informacyjna,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
   

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu lub za pośrednictwem poczty na adres Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec, II piętro, pok. 17A, do dnia 31 stycznia 2020r..

Dokumenty, które wpłyną do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap: rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu. O terminie i  miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu www.kultura.mielec.pl i na BIP.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w celu  realizacji rekrutacji na stanowisko pracownik kina i  kolejnych rekrutacji w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

 

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

Joanna Kruszyńska

Załączniki:

tekst ogłoszenia

Utworzono dnia 04.12.2019, 15:11

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 04.12.2019, 15:11

kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 04.12.2019, 15:11

klauzula informacyjna

Utworzono dnia 04.12.2019, 15:11

Informacje

Liczba wyświetleń: 1543
Utworzono dnia: 14.03.2019

Historia publikacji

 • 03.02.2022 19:22, Administrator
  Edycja strony: Oferty pracy
 • 03.02.2022 19:19, Administrator
  Edycja strony: Oferty pracy
 • 14.02.2020 12:43, Administrator
  Edycja strony: Oferty pracy