Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

 

Dni Mielca 2019 - Gastronomia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ W DNIACH 24.08.2019 – 25.08.2019 r „DNI MIELCA 2019”

 

1. ORGANIZATOR

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Adres: Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

Tel.: 0-17 583-27-05 fax: 0-17 586-26-65,
 www.kultura.mielec.pl

 

2. ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomicznej „Dni Mielca 2019” w terminie 24-25.08.2019 r. na terenach MOSIR (tereny rekreacyjne za basenem) w godz. od 14.00 do ok. 24.00. W zakres obsługi wchodzi:

1)Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Miejskim w Mielcu) w kubkach plastikowych o poj. nie mniejszej jak 0,4 l.

1) Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla:(karkówka, kiełbaski, szaszłyki, kebab, hot dogi, hamburgery, bigos, golonki, frytki i zapiekanki.)

2) Sprzedaż napojów bezalkoholowych.

4)Sprzedaż słodyczy (żelki Haribo, cukierki, lizaki, megażelki, sorbety, lody gałkowe i włoskie)
5) Sprzedaż popcornu, waty cukrowej, kukurydzy gotowanej, prażonek, hotdogów, bigosu, hamburgerów, golonek, frytek, zapiekanek ,gofrów balonów, zabawek, wyrobów ze srebra i złoto podobnych .

6)Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ręczy Wykonawcy za dochodowość obsługi gastronomicznej podczas imprezy.

 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsca siedzące pod parasolami z ławeczkami oraz stolikami w ilości ok. 2000 miejsc.     

4.   Teren wyznaczony przez Organizatora pod działalność gastronomiczną łącznie z miejscami siedzącymi musi być ogrodzony metalowymi płotkami na koszt Wykonawcy.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,

1) Informacja na temat wadium:

Wykonawca przystępujący do konkursu i składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w kwocie: 4.000,00 zł (cztery tysiące). Wadium można wnieść przelewem na konto nr
43864211682016680487250003 najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

2) Wadium Wykonawcy, który złożył ofertę uznaną za najkorzystniejszą zostanie zaliczone na poczet zaproponowanej ceny za przyznanie wyłączności. W wypadku zawarcia umowy pozostałym uczestnikom konkursu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez nich w ofercie rachunek bankowy. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). w wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem Wykonawca traci wadium na rzecz Organizatora konkursu. W takim przypadku jak opisany w zdaniu poprzednim Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

3) Organizator za zapewnienie wyłączności Wykonawcy, na kompleksowa obsługę gastronomiczną Dni Mielca 2019; ustala minimalną kwotę do zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Organizatora 30.000 zł. brutto.

 

4) Oferty zawierające propozycje niższej kwoty niż wymienione w & 3 p.3 zostaną odrzucone.

 

4. PROCEDURA

4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.

4.2 Kryteria oceny ofert – najwyższa cena

4.3 Informacje administracyjne

Termin i miejsce składania ofert – do 31.05. 2019 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7, pokój nr 15 (sekretariat).e-mailowej  sekretariat@kultura.mielec.pl lub faxem na nr.17-5862665

Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarcia ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 31.05.2019 r. o godz. 11:15 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7, pokój nr 17 (sala konferencyjna - II piętro).

Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

5. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z wykazem asortymentu.
 2. Parafowany projekt umowy.

3.    Wykaz obsługiwanych imprez min.3.

6. PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie w terminie związania z ofertą.

 

 

                                                                                      Mielec 21.05.2019 r

Załączniki:

Dni Mielca 2019 - umowa gastronomia

Utworzono dnia 21.05.2019, 15:45

Dni Mielca 2019 - gastronomia oferta

Utworzono dnia 21.05.2019, 15:45

Informacje

Liczba wyświetleń: 374
Utworzono dnia: 21.05.2018

Historia publikacji

 • 21.05.2019 15:46, Administrator
  Edycja załącznika: Dni Mielca 2019 - gastronomia oferta
 • 21.05.2019 15:45, Administrator
  Dodanie załącznika: Dni Mielca 2019 - umowa gastronomia
 • 21.05.2019 15:45, Administrator
  Dodanie załącznika: Dni Mielca - gastronomia oferta